Regler & rutiner

Årspraktikan, ett Kom ihåg för återkommande aktiviteter. 

Ansvarsområden för att fördela olika områden inom kollektivet. 

 

ORDNINGSREGLER

 • Prästgårdsstallet är ett kollektiv vilket betyder att vi alla hjälps åt med de sysslor som måste utföras. Det blir precis så fint och bra som vi gör det. 
 • Vi behandlar våra hästar väl.
 • Vi mockar rent omkring oss och lämnar gödsel på anvisad plats.
 • Vi sopar och skottar vid behov kring gödselstacken.
 • Vi uppträder artigt och trevligt på hemmaplan likväl som på tränings- eller tävlingsplatser.
 • Vi tar hänsyn till alla ekipagen på ridbanan.
 • Vi visar respekt mot varandra – alla arbetar ideellt här, vi berömmer när något varit extra bra.
 • Vi kommenterar andra ryttare positivt eller inte alls.  
 • Vi rider alltid med hjälm och vi rekommenderar alla under 18 år att ha säkerhetsväst, men behöver inte senaste modell av diverse prylar.
 • Vi är goda föredömen för yngre ryttare.
 • Vi gläds med varandra i framgång och stöttar varandra i motgång.
 • Vi har våra hundar kopplade och plockar upp eventuellt bajs.
 • Vi har häst för att det är kul!

ALLMÄN INFORMATION

 • Prästgårdsstallet är som sagt ett kollektiv där vi alla hjälps åt gemensamt. Alla är bra på något!
 • Vi har regelbundna stallmöten som alla förväntas närvara på.
 • Vi har städ- och fixardagar vid ett flertal tillfällen varje år. Kallelse skickas ut via mail och deltagande är obligatoriskt för alla hästägare. Kan man inte vara med blir man tilldelad en aktivitet som ska utföras inom rimlig tid.
 • Stallet tillhandahåller viss utrustning t ex skottkärror. Önskar man särskilda produkter går det bra att handla själv. Tänk på att uppmärkta saker är inköpta privat, så var försiktig om du lånar något och ställ tillbaka på plats.
 • Gästande (friska) ekipage är välkomna på besök men meddela gärna övriga i stallet i förväg, framför allt om ni behöver låna box tillfälligt.
 • Om du rider ut själv är det bra att meddela någon var du tänker ta vägen och hur länge du blir borta.
 • En telefonlista finns i Kvarnen, med viktiga nummer till veterinär, hästägare, medryttare och anhöriga.

Enligt Ridsportförbundet sker olyckor av en, eller möjligen två, grundorsaker.

Dessa är först och främst SLARV och i mer sällsynta fall okunskap

Allvarliga olyckor inträffar då hästkunniga människor, ofta av lättja, vidtar – eller underlåter att vidta – en åtgärd som man vet med sig att man borde, eller inte borde göra. De allvarliga olyckorna inträffar när man inte går och hämtar stigbyglar som passar till ryttarens fotbeklädnad, galopperar mot stallet över en stubbåker eller leder hästar för nära varandra.

ATT RIDA OCH HANDSKAS MED HÄSTAR ÄR INTE FARLIGT SÅ LÄNGE MAN GÖR RÄTT.


RUTINER FÖR HAGAR

 • Vinterhagarna sköts av dem som använder hagen. Alla är själva ansvariga för att detta görs. Mocka när det behövs och se till att det finns vatten.
 • Sjukhagar mockas och krattas varje dag av den som nyttjat hagen.
 • När du lämnar en hage, städa och rusta den till godkänt skick så att den kan tas i bruk utan fix. Så vill man ju själv ha det. 
 • På våren går hästarna över till sommarhagar. Styrelsen fattar beslut om när detta sker, eftersom det är väderberoende, men allra tidigast 1 maj och senast 1 juni.
 • Inför sommarutsläppet har vi en hagdag då vi tillsammans kontrollerar och åtgärdar stängsel, el och vatten.
 • Under början/mitten av sommaren tar vi gemensamt bort brännässlor och liknande i hagarna på sommarsidan.
 • På våren görs gemensam maskkontroll och odling + avmaskning. 
 • På hösten görs maskkontroll strax efter övergången till vintersidan. Vi gör odling för att även hitta ev stor blodmask. 
 • Vinterhagarna ska mockas ur och vid behov städas samt röjas senast 31 maj, så att de är klara inför hösten.
 • Varje hage kommer överens om vilka regler och åldersgränser som gäller, t ex om minderåriga får ta in och ut hästar själva. Gäller både vinter- och sommarhagar.

 


FODRING, IN- OCH UTSLÄPP 

 • Skriv tydligt på informationstavlan hur din häst vill ha det. När det blir fel beror det nästan alltid på att informationen är otydlig eller saknas helt. Glöm inte telefonnummer!
 • Täckena ska vara funktionella. Bensnören är inte tillåtet av säkerhetsskäl, bara svansrem. Ta bort de täcken som för tillfället inte används.
 • Alla foderpåsar och -burkar ska vara märkta med namn och vilken fodring de hör till.
 • Morgonfodring och utsläpp på vardagar kan eventuellt köpas av stallkompis. Morgonfodring och utsläpp på helger samt alla veckans kvällsfodringar sköter vi som står i stallet gemensamt. Fodringsschemat finns på nätet, länk på hemsidan.
 • Om du byter pass med någon, notera gärna det i schemat så att rätt person kan kontaktas med kort varsel.
 • Grundregeln är att bara hästägare sköter de pass som tilldelats. Om du önskar att någon annan ska hjälpa till, kolla med styrelsen först.
 • Barn under 18 år får inte ha egna pass utan måste ha vuxens sällskap.
 • Insläpp sköts på eget ansvar men vi hjälps åt och lämnar inga hästar ensamma i hagen.

Morgonpass kl 07.00, alltid två personer

 • Fodra de hästar som skall fodras.
 • Sätt på täcken och eventuella skydd.
 • Läs noga på varje informationstavla!
 • När hästarna ätit upp, släpp ut i rätt hage. Öppna vattenkaren på vintern!

Kvällspass kl 20:45-21:15

 • I kvällsfodringen ingår endast grovfoder. Hö/hösilage ska vara förberett i väl uppmärkt påse/nät vid boxen.
 • Kolla att alla hästar står upp, ser pigga ut och är intresserade av maten. Vid minsta tecken på oro, kontakta ägaren.
 • Läs noga på eventuell lapp om hur den övre dörrluckan ska vara stängd.
 • Lås och släck varje stall.
 • Häng kvällsfodringsskylten hos den som kvällar imorgon.
 • Släck på volten och kolla att sadelkammaren, Kvarnen och loftet är låsta.

REGLER FÖR RIDNING PÅ RIDBANAN

 • När du går in på ridbanan och någon annan redan är där, ropa gärna hej så att alla två- och fyrbenta är förberedda på att du kommer in.
 • Ridning skall helst ske under någorlunda tystnad.
 • Vid ridning i båda varv hålls möte till höger.
 • Skritt rids innanför fyrkantspåret, om flera rider samtidigt.
 • Ryttare på volten lämnar företräde för dem på fyrkantspåret.
 • Halt görs där det inte stör andra ryttare, helst inte på fyrkantsspåret.
 • Ryttare får icke rida i bredd så länge andra ekipage befinner sig på ridbanan.
 • Longering görs efter medgivande av samtidiga ryttare på banan.
 • Efter avslutat ridpass, meddela när du lämnar och för ut hästen från ridbanan. Fråga gärna om grinden ska lämnas öppen eller stängd.
 • All ridning skall ske med hjälm, annat medför omedelbar avstängning ifrån anläggningen.
 • Ryttare under 18 år hoppar endast i målsmans, annan vuxens eller instruktörs sällskap.
 • Innan du lämnar ridbanan, mocka efter din häst eller be någon om hjälp.
 • Se upp på varandra och visa hänsyn.