Ansvarsområden

 

Ansvar Ansvarig Ev Co-pilot Innebär följande
Sekreterare Anna M  

Föra protokoll vid styrelsemöte, stallmöte, kallelser 1 v innan möte på hemsidan? Protokoll läggs upp på hemsidan snarast efter möte.

 

Kassör Eva  

Sköta all bokföring, koll på ekonomin till varje möte, påtala om någon inte sköter sina betalningar

Kontakt länsstyrelsen Marie  

Kontakt gällande våra sommarhagar och trekanten

Kontakt kyrkan Marie  

Kontakt gällande vårt avtal

Kontakt kommunen Marie  

Kontakt gällande våra vinterhagar

Kontakt foder RS Mustang Anna J   Ta upp beställningar och säkra att vi får löpande foder- och ströleveranser

Kontakt Patrik Jörgensson Rönninge by

Karin TL   Beställning av hö, hösilage, gödseltömning, betesputs, skottning, sandning
Wiggeby Jordbruk Karin TL  

Beställning av containertömning av Wiggeby Jordbruk

Vattenansvarig Anna-Lena Carro I

Mest kunnig inom vatten, ser till att det stängs av och sätts på vår/höst

Elansvarig
Eva   

Mest kunnig inom el, flyttar elaggregat och säger till styrelsen om nytt behöver köpas

Nässelgeneral  Carro S Fam Nehrfors

Informerar och styr upp att detta görs

Röjsågs- o trimmeransvarig Nehrfors  

Ansvarar för att föreningens röjsågar o trimmers fungerar, reservdelar finns

Avmaskning
Lisa  

Koll på vad som gäller, ser till att maskkontroll görs inkl efterföljande behandling

Hagansvarig Styrelsen  Tessie

Ansvarig för ev byten och ändringar samt att hagarna återställs vid byten. Info läggs på FB.

Köansvarig inkl boxbyten Anna-Lena Styrelsen

Ansvarig för boxbyten o v b att annonsera och ta emot nya hyresgäster, utse mentor, säkerställa att boxar och förråd lämnas i gott skick

Hemsidan
Anna J  

Allt material på hemsidan är uppdaterat

Schemaansvarig Daniel  

Gör schema för de fodringar som är gemensamma

Ansvarig lunchgrindar
Petra Marie

Vara kontakten med tillverkaren och lämna in för reparationer

Ansvarig skottkärror
Hedvig Erika

Hålla koll på att hjulen är ok med luft och v b byta

Ansvarig toaletten Helene Nehrfors  

Se till att den fungerar, inköp rengöringsgrejer, toapapper, se till att lås finns lämna kvitton till Eva

Ansvarig spolspiltan Petra  

Se till att den fungerar, köpa in delar v b.

Ansvarig hösilageplasten Carro S Ling

Se till att plast och nät slängs i sopcontainern och att vågar fungerar och att det krattas

Ansvarig strålkastaren på transportplan Tessie   Ställa om timern hela året så det alltid är ljust till 22.30
Ansvarig "hallen" i kvarnen I/L Joulin   Se till att sopor töms och att skräp inte samlas i hallen elelr i kyl/frys.