Ansvarsområden

 

Ansvar Ansvarig Ev Co-pilot Innebär följande
Sekreterare Belle Karin TL

Föra protokoll vid styrelsemöte, stallmöte, kallelser 1 v innan möte på hemsidan? Protokoll läggs upp på hemsidan snarast efter möte.

 

Kassör Eva Johanna

Sköta all bokföring, koll på ekonomin till varje möte, påtala om någon inte sköter sina betalningar

Kontakt länsstyrelsen Marie Belle

Kontakt gällande våra sommarhagar och trekanten

Kontakt kyrkan Belle Marie

Kontakt gällande vårt avtal

Kontakt kommunen Marie  

Kontakt gällande våra vinterhagar

Kontakt foder RS Mustang Hannah    

Ta upp beställningar och säkra att vi får löpande foder- och ströleveranser
Kontakt Patrik Jörgensson Rönninge by

Karin TL   Beställning av hö, hösilage, gödseltömning, betesputs, skottning, sandning
Vattenansvarig Anna-Lena Monica

Mest kunnig inom vatten, ser till att det stängs av och sätts på vår/höst

Elansvarig
Agneta  

Mest kunnig inom el, flyttar elaggregat och säger till styrelsen om nytt behöver köpas

Nässelgeneral juni Liselotte Fam Koch

Informerar och styr upp att detta görs

Röjsågs- o trimmeransvarig Liselotte Fam Koch

Ansvarar för att föreningens röjsågar o trimmers fungerar, reservdelar finns

Avmaskning
Lisa Martina

Koll på vad som gäller, ser till att maskkontroll görs inkl efterföljande behandling

Hagansvarig Eva Liselotte, Karin

Ansvarig för ev byten och ändringar samt att hagarna återställs vid byten

Köansvarig inkl boxbyten Hannah Marie

Ansvarig för boxbyten o v b att annonsera och ta emot nya hyresgäster, utse mentor, säkerställa att boxar och förråd lämnas i gott skick

Hemsidan
Johanna  

Allt material på hemsidan är uppdaterat

Schemaansvarig Hannah  

Gör schema för de fodringar som är gemensamma

Ansvarig lunchgrindar
Belle Agneta

 

Ansvarig skottkärror
Fam Koch Fam Torelli

Hålla koll på att hjulen är ok med luft och v b byta

Ansvarig toaletten Helen Nehrfors  

Se till att den fungerar, inköp rengöringsgrejer, toapapper, se till att lås finns lämna kvitton till Eva

Ansvarig spolspiltan Greta  

Se till att den fungerar, köpa in delar v b.

Ansvarig hösilageplasten Martina  

Se till att plast och nät slängs i sopcontainern och att vågar fungerar och att det krattas