Ansvarsområden

 

Ansvar Ansvarig Ev Co-pilot Innebär följande
Sekreterare Sanna Karin TL

Föra protokoll vid styrelsemöte, stallmöte, kallelser 1 v innan möte på hemsidan? Protokoll läggs upp på hemsidan snarast efter möte.

 

Kassör Anna-Lena Marie

Sköta all bokföring, koll på ekonomin till varje möte, påtala om någon inte sköter sina betalningar

Kontakt länsstyrelsen Marie Hannah

Kontakt gällande våra sommarhagar och trekanten

Kontakt kyrkan Sanna  

Kontakt gällande vårt avtal

Kontakt kommunen Sanna  

Kontakt gällande våra vinterhagar

Kontakt foder RS Mustang Hannah    

Ta upp beställningar och säkra att vi får löpande foder- och ströleveranser
Kontakt Patrik Jörgensson Rönninge by

Karin TL   Beställning av hö, hösilage, gödseltömning, betesputs, skottning, sandning
Vattenansvarig Anna-Lena Lisa

Mest kunnig inom vatten, ser till att det stängs av och sätts på vår/höst

Elansvarig
Eva Linda

Mest kunnig inom el, flyttar elaggregat och säger till styrelsen om nytt behöver köpas

Nässelgeneral juni Liselotte Martina

Informerar och styr upp att detta görs

Röjsågs- o trimmeransvarig Liselotte Martina

Ansvarar för att föreningens röjsågar o trimmers fungerar, reservdelar finns

Avmaskning
Åsa Lisa

Koll på vad som gäller, ser till att maskkontroll görs inkl efterföljande behandling

Hagansvarig Liselotte Eva, Karin

Ansvarig för ev byten och ändringar samt att hagarna återställs vid byten

Köansvarig inkl boxbyten Hannah Marie

Ansvarig för boxbyten o v b att annonsera och ta emot nya hyresgäster, utse mentor, säkerställa att boxar och förråd lämnas i gott skick

Hemsidan
Sanna  

Allt material på hemsidan är uppdaterat

Schemaansvarig Hannah Alexandra

Gör schema för de fodringar som är gemensamma

Ansvarig lunchgrindar
Anette  

 

Ansvarig skottkärror
Britta/Joachim  

Hålla koll på att hjulen är ok med luft och v b byta