Ansvarsområden

 

Ansvar Ansvarig Ev Co-pilot Innebär följande
Sekreterare Hedvig Fallenius  

Föra protokoll vid styrelsemöte, stallmöte, kallelser 1 v innan möte på hemsidan? Protokoll läggs upp på hemsidan snarast efter möte.

 

Kassör Eva Hoffman  

Sköta all bokföring, koll på ekonomin till varje möte, påtala om någon inte sköter sina betalningar

Kontakt länsstyrelsen Marie Carlsson  

Kontakt gällande våra sommarhagar och trekanten

Kontakt kyrkan Marie Carlsson  

Kontakt gällande vårt avtal

Kontakt kommunen Marie Carlsson  

Kontakt gällande våra vinterhagar

Ansvarig för ridbana Jasmin Dahlberg Bringner   Se till att skylten för harvning flyttas vecka för vecka & att skottkärran töms 

Kontakt Patrik Jörgensson Rönninge by

Karin TL   Beställning av hö, hösilage, gödseltömning, betesputs, skottning, sandning
Wiggeby Jordbruk Karin TL  

Beställning av containertömning av Wiggeby Jordbruk

Vattenansvarig   Caroline Ivarsson

Mest kunnig inom vatten, ser till att det stängs av och sätts på vår/höst

Elansvarig
Eva Hoffman  

Mest kunnig inom el, flyttar elaggregat och säger till styrelsen om nytt behöver köpas

Nässel ansvarig Caroline Samsioe Helene Nehrfors

Informerar och styr upp att detta görs innan nässlorna blommar

Röjsågs- o trimmeransvarig Helene Nehrfors  

Ansvarar för att föreningens röjsågar o trimmers fungerar, reservdelar finns

Avmaskning
Lisa Joulin  

Koll på vad som gäller, ser till att maskkontroll görs inkl efterföljande behandling

Hagansvarig Styrelsen  

Ansvarig för ev byten och ändringar samt att hagarna återställs vid byten. Info läggs på FB.

Köansvarig inkl boxbyten   Styrelsen

Ansvarig för boxbyten o v b att annonsera och ta emot nya hyresgäster, utse mentor, säkerställa att boxar och förråd lämnas i gott skick

Hemsidan
Erica Lindbäck  

Allt material på hemsidan är uppdaterat

Schemaansvarig Hedvig Fallenius  

Gör schema för de fodringar som är gemensamma

Ansvarig lunchgrindar
Petra Olsson Marie Carlsson

Vara kontakten med tillverkaren och lämna in för reparationer

Ansvarig skottkärror
Daniel Qvist Erica Lindbäck

Hålla koll på att hjulen är ok med luft och v b byta

Ansvarig toaletten Caroline Samsioe  

Se till att den fungerar, inköp rengöringsgrejer, toapapper, se till att lås finns lämna kvitton till Eva

Ansvarig spolspiltan Petra Olsson  

Se till att den fungerar, köpa in delar v b.

Ansvarig hösilageplasten Caroline Samsioe  

Se till att plast och nät slängs i sopcontainern och att vågar fungerar och att det krattas

Ansvarig strålkastaren på transportplan Tessie Carlsson   Ställa om timern hela året så det alltid är ljust till 22.30
Ansvarig "hallen" i kvarnen samt uppe i Kvarnen Malin Hallin   Se till att sopor töms och att skräp inte samlas uppe i Kvarnen samt i hallen eller i kyl

 

    

 

 Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)