Agenda

Agenda vid Stallmöten

• Val av justerare

• Ekonomi

• Info från styrelsen (genomgång av protokoll)

• Övriga frågor

 

Agenda vid styrelsemöte

• Val av justerare

• Föregående mötesanteckningar

• Ekonomi

• Kyrkan

• Kommunen

• Övriga frågor

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)