Viistallet

Här samsas barn och vuxna med hundar och hästar i olika storlekar samt stallkatten Albert.